Akcja „ Sprzątanie Ziemi”

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Akcja „ Sprzątanie Ziemi”

16  września 2022r.  uczniowie klasy III TM5  i klasy IV TIE5 wraz ze swoimi wychowawczyniami Beatą  Najechalską i Joanna Markowską, zaopatrzeni w worki  jednorazowe i rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej : „ Sprzątanie Ziemi”. Teren prac obejmował obszary leśne leśnictwa Szczedranka.

 Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie a efekty pracy młodzieży były zadowalające. Celem akcji było nie tylko usunięcie śmieci, ale przede wszystkim promowanie wśród młodzieży właściwego zachowania się w lesie, wyrabiania nawyku dbania o porządek na leśnej wycieczce, spacerze czy grzybobraniu.

    Po zakończonej pracy na uczniów czekała nagroda. Pracownicy Nadleśnictwa Olecko zorganizowali ognisko z pieczeniem kiełbasek. Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przy współpracy Starostwa Powiatowego, Nadleśnictwa Olecko i Zespołu Szkół Technicznych w Olecku.

                                                                                                                            Beata Najechalska

Skip to content