Poznaj Polskę

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Poznaj Polskę

35 uczennic i uczniów Technikum nr 2 w Olecku podczas 3-dniowej wycieczki szkolnej do Gdańska bliżej poznali Polskę, jej środowisko przyrodnicze, tradycje, zabytki kultury i historii.
Celem wycieczki do Gdańska było uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz integracja zespołów klasowych.
Lekcje prowadzone w klasie nabrały praktycznego wymiaru, gdyż uczniowie sami odkrywali historię i doskonalili umiejętności obserwacji, wyciągania wniosków (poprzez aktywny udział w warsztatach dotyczących uzależnień w Centrum Nauki Experyment, zwiedzaniu okrętu muzeum „ORP Błyskawica”, aktywny udział w zwiedzaniu Starego Miasta w Gdańsku, Muzeum II Wojny Światowej, stacje terenowe, zwiedzanie Muzeum Narodowego Morskiego, Muzeum Rybołóstwa, Pola Bitwy na Westerplatte). Zwiedzane obiekty i wystawy ukazały uczniom dziedzictwo narodowe, wartość niezłomnego dążenia do odkrywania i poznawania świata oraz pokazały część polskiej – trudnej i krwawej historii. Zapoznały uczniów z życiem ludzi na przestrzeni wieków w Gdańsku, Gdyni i Helu.
Wycieczka umożliwiła uczestnikom doskonalenie kompetencji społecznych i naukowych. Pozwoliła na miłe spędzanie czasu wśród koleżanek i kolegów ze szkoły.

Wycieczka w 64,66% została sfinansowana z budżetu państwa, a pozostałe 35,34% to wpłaty rodziców uczniów, którzy wzięli w nich udział.

Skip to content