Program profilaktyczny „Dobry Temat”

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Program profilaktyczny „Dobry Temat”

Miło nam poinformować, że w tym roku szkolnym będzie realizowany program profilaktyczny „Dobry Temat”, który wyposaża uczniów w umiejętności radzenia sobie z kryzysami.

Program „Dobry Temat” stanowi wsparcie dla młodzieży szkolnej oraz pozwala nauczycielom na przeprowadzenie pełnowartościowej, skutecznej profilaktyki w każdych okolicznościach.
Jest odpowiedzią na obecne wyzwania przed jakimi stają uczniowie, nauczyciele i cały system edukacji, związane ze skutkami kolejnych kryzysów z jakimi mamy do czynienia jako społeczeństwo. Jest również odpowiedzią na obecne wyzwania przed jakimi stoją uczniowie, nauczyciele i cały system edukacji. Ma na celu minimalizowanie czynników ryzyka zachowań niepożądanych wśród młodzieży oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia, które umożliwiają niwelowanie długoterminowych, negatywnych skutow jakie kryzysy wywołują w stanie psychicznym uczniów.
„Dobry Temat”, to wielowymiarowy program, na który składają się interaktywne elementy wykorzystujące skuteczne metody pedagogiczne, nowatorkie środki wyrazu oraz narzędzia diagnostyczne.
Nauczyciele, którzy będą realizowali program profilaktyczny uzyskali certyfikat potwierdzający odbycie szkleń przygotowujących do przeprowadzania programu profilaktyki uniwersalnej „Dobry Temat” w swoich klasach.

K. Rzodkiewicz

Skip to content