KURSY CKZ

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

KURSY CKZ

Skierowanie na turnus

Skierowanie do internatu

Lista zbiorcza

Harmonogram Turnusów I, II i III stopnia dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, uczniów klas wielozawodowych, branżowych szkół I stopnia

Skip to content