Prawo wewnątrzszkolne

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Statut Szkoły

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE
ORAZ ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU


Regulamin Przyznawania stypendiów za naukę lub osiągnięcia sportowe

PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA

Regulamin Studniówki

Standardy ochrony maloletnich


REGULAMINY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY I INTERNATU W CZASIE EPIDEMII

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

Wewnętrzny regulamin internatu – koronawirus


Skip to content