Zespół Szkół Technicznych w Olecku podpisał umowę patronacką!

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Zespół Szkół Technicznych w Olecku podpisał umowę patronacką!

W celu podniesienia jakości kształcenia zawodowego i dostosowania go do potrzeb rynku pracy 12 kwietnia 2024 r. szkoła podpisała umowę patronacką z przedsiębiorstwem Kensus z Gołdapi, którego głównym obszarem działalności jest produkcja szerokiej gamy pojemników transportowych, palet metalowych, a także wózków wykorzystywanych w łańcuchach logistycznych. Ze względu na planowane inwestycje Przedsiębiorstwa Kensus na terenie Olecka związane z przemysłem kolejowym firma objęła patronatem klasy Technikum nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Olecku w zawodzie technik mechanik.
Patronat Przedsiębiorstwa Kensus polegać będzie na wspieraniu Szkoły w zakresie organizowania kształcenia zawodowego, a w szczególności:

1. Współpracy przy organizowaniu praktyki zawodowej.

2. Współpracy przy organizowaniu staży zawodowych dla najlepszych uczniów.

3. Promowania Szkoły w działaniach marketingowych i reklamowych Przedsiębiorstwa Kensus.

4. Współdziałania w realizacji projektów z funduszy zewnętrznych.

5. Wspierania Szkoły, w miarę możliwości, w doposażeniu w środki dydaktyczne z zakresu kształcenia zawodowego.

6. Uczestniczenia uczniów w kursach i szkoleniach specjalistycznych.

7. Współpracy przy organizacji wycieczek o charakterze zawodowym dla uczniów Szkoły.

8. Nagradzania wyróżniających się uczniów klas patronackich w miarę możliwości Przedsiębiorstwa.

Skip to content