Deklaracje na egzamin

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Deklaracje na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Deklaracja przystąpienia do Egzaminu Zawodowego (Uczniowie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej)

Deklaracja przystąpienia do Egzaminu Zawodowego (Słuchacz Studium Policealnego)

Deklaracja przystąpienia do Egzaminu Zawodowego (Kurs Zawodowy)

Skip to content