Pedagog Szkolny

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Przypominamy, że każdemu uczniowi udzielane jest wsparcie pedagogiczne przez wychowawców i nauczycieli w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych, a przez pedagoga szkolnego w trakcie konsultacji, które mogą odbywać się online lub stacjonarnie.

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Konsultacje dla rodziców:
(po uprzednim ustaleniu przez kontakt telefoniczny lub dziennik elektroniczny)
Wtorek- 08.00 – 09.00

Godziny pracy pedagoga mogą ulec zmianie w przypadku zmiany planu zajęć szkoły.
W takiej sytuacji nastąpi aktualizacja podanych godzin.

Zachęcamy do korzystania z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Harmonogram rewalidacji uczniowie i ich rodzice otrzymują od nauczycieli prowadzących zajęcia i wychowawców klas.

Sprawdź jak dbać o swoje samopoczucie oraz gdzie szukać pomocy w razie pogorszenia stanu zdrowia psychicznego – 10 rad dla wszystkich jak chronić zdrowie psychiczne podczas epidemii

Gdzie szukać pomocy?

Telefony zaufania

Poradnie internetowe

Depresja nastolatków – poradnik dla młodzieży

Skip to content