KURSY CKZ

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Harmonogram Turnusów I, II i III stopnia dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, uczniów klas wielozawodowych, branżowych szkół I stopnia

2023/2024

UCZNIOWIE SKIEROWANI DO INNYCH OŚRODKÓW

Skip to content