Konferencja podsumowująca projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy”

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Konferencja podsumowująca projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy”

26 sierpnia 2022 r. w oleckim „Zamku” odbyła się konferencja podsumowująca projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa. W realizację tego przedsięwzięcia oprócz Powiatu Oleckiego zaangażowany był m.in. Zespół Szkół Technicznych i Oleckie Stowarzyszenie Aktywnych „Zamek”.

Konferencję otworzył Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Olecku Andrzej Gorlo i Starosta Olecki Marzanna Pojawa-Grajewska, która podziękowała wszystkim zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia. Po niej, Koordynator projektu – Halina Bogdańska przypomniała główne założenia projektu i efekty jakie udało się osiągnąć podczas jego realizacji. Była to także chwila na oficjalne podziękowania Pani Starosty wykonawcom remontu zamku. Następnie głos zabrała Marta Gogacz i Agnieszka Truchan, które były odpowiedzialne w projekcie za udział młodzieży w tzw. działaniach miękkich. Opowiedziały o wycieczkach młodzieży do najciekawszych miejsc naszego regionu oraz przedstawiły filmik promujący Olecko i okolice, który powstał z materiałów przygotowanych przez uczniów.

W dalszej części spotkania Marek Góryński przypomniał m.in. o dylematach jakie towarzyszyły pracom nad przygotowaniem wniosku w 2018 r. aby pozyskać środki finansowe na remont zamku oraz o trudnościach na jakie napotkano podczas realizacji tego projektu. Jak wspominał, pandemia, a następnie wojna w Ukrainie wymusiły szereg zmian. Uczniowie ZST nie mogli zwiedzić ciekawych obiektów w Obwodzie Kaliningradzkim, a warsztaty historyczne odbywały się on-line. Z tego względu dodatkowo wykonano ulotki informacyjne do dwóch wystaw numizmatycznych, które przygotowano we współpracy z suwalskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Na zakończenie swojej wypowiedzi zaprezentował ulotkę promującą olecki zamek, w której znalazły się m.in. zdjęcia z przeprowadzonych prac remontowych.

Jako ostatnia głos zabrała Katarzyna Kaczor – Prezes Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Zamek”, która zachęcała do zwiedzania nowej wystawy „Zamek w Olecku – dawniej i dziś” na wieży zamkowej, a także ciekawych, ale mało znanych miejsc, opisanych w mini przewodniku „Wzdłuż drogi nr 65” powstałym w ramach projektu.

Kolejnym punktem konferencji było zwiedzanie wystawy na zamkowej wieży, stałych ekspozycji muzeum Oleckiego Stowarzyszenia Aktywnych „Zamek”, wystawy monet Zakonu Krzyżackiego w Prusach oraz efektów przeprowadzonych prac remontowych.

Na zakończenie goście mogli skosztować smakołyków kuchni regionalnej.


Projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

This publication was produced with the financial support of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

Niniejsza publikacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność
za treść niniejszej publikacji ponosi Powiat Olecki i w żadnym wypadku nie może ona być
uważana za odzwierciedlającą oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej
lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja
2014-2020

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union, under
the Poland-Russia Cross-border Cooperation Program 2014-2020. The contents of this
publication are the sole responsibility of Olecko District and under no circumstances can be
regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority of the Joint
Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Program 2014-2020

Skip to content