Prawo wewnątrzszkolne

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Statut Szkoły

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE
ORAZ ZASADY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) O WYMAGANIACH EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCE W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU


PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH W OLECKU

Regulamin Studniówki W Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Olecku


REGULAMINY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY I INTERNATU W CZASIE EPIDEMII

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII

Wewnętrzny regulamin internatu – koronawirus


Regulamin Przyznawania stypendiów za naukę lub osiągnięcia sportowe w Zespole Szkół Technicznych w Olecku

Skip to content