KSIĄŻKA – Dzieje oleckiego zamku. Zamek i jego legendy.

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

KSIĄŻKA – Dzieje oleckiego zamku. Zamek i jego legendy.

Wersja w języku polskim, angielskim, rosyjskim.

Ссылка в виде QR-кода

Projekt „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020

This publication was produced with the financial support of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

Niniejsza publikacja została opracowana przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Wyłączną odpowiedzialność
za treść niniejszej publikacji ponosi Powiat Olecki i w żadnym wypadku nie może ona być
uważana za odzwierciedlającą oficjalne stanowisko Unii Europejskiej, Instytucji Zarządzającej
lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja
2014-2020

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union, under
the Poland-Russia Cross-border Cooperation Program 2014-2020. The contents of this
publication are the sole responsibility of Olecko District and under no circumstances can be
regarded as reflecting the position of the European Union, the Managing Authority of the Joint
Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Program 2014-2020

Skip to content