„Błędy kształcą” – zajęcia organizowane przez psychologa i pedagoga szkolnego.

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

„Błędy kształcą” – zajęcia organizowane przez psychologa i pedagoga szkolnego.

Uczniowie naszej szkoły w ramach kampanii edukacyjnej „Błędy kształcą” wzieli udział w zajęciach organizowanych przez psychologa i pedagoga szkolnego. Założeniem kampanii jest zmiana perspektywy nauczania i uczenia się poprzez aktywne wykorzystanie błędów jako nieodłącznej części procesu edukacyjnego. Projekt oparty jest również na przekonaniu, że każdy uczy się we własnym tempie, a popełnianie błędów nie jest porażką, lecz cenną lekcją, z której należy wyciągnąć wnioski, by się rozwijać.
Podczas spotkań skupiono również uwagę na błędach popełnianych w życiu codziennym.
Czym są błędy i jaką rolę pełnią w życiu?
W jaki sposób uczymy się na błędach?
Skąd się bierze lęk przed porażką i jak sobie z nim poradzić?

Na te oraz inne pytania związane z popełnianiem błędów szukali odpowiedzi uczniowie naszej szkoły. Dziękujemy za zaangażowanie.

Skip to content