Kampania edukacyjna „Błędy kształcą”

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

Kampania edukacyjna „Błędy kształcą”

W ramach kampanii edukacyjnej „Błędy kształcą” uczniowie samodzielnie pod okiem Karola Skrockiego wykonali tablice motywacyjne za pomocą grawerki laserowej.

Tablice mają za zadnie skłonić ku refleksji. Oparte są na przekonaniu, że każdy uczy się we własnym tempie, a popełnianie błędów nie jest porażką, lecz cenną lekcją, z której należy wyciągnąć wnioski, by się rozwijać.

Autorką kampanii edukacyjnej „Błędy kształcą” jest Patrycja Michalik, a honorowym patronatem Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak.

Skip to content