26.04.2024 odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów ZST w Olecku.

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

26.04.2024 odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów ZST w Olecku.

Tegoroczni absolwenci odebrali świadectwa ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnej części, podczas której dyrektor szkoły pani Mariola Borys, podziękowała uczniom za ich zaangażowanie i wysiłek w ciągu pięciu lat.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: burmistrz Olecka Karol Sobczak, Wiceburmistrz Sylwia Wieloch, Wicestarosta Czesław Gontar, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej –Sławomir Litwinko, Zastępca Komendanta Powiatowej Policji –Marcin Gągalski, Joanna Markowska – dyrektor Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji, rodzice absolwentów, nauczyciele i uczniowie oraz pracownicy szkoły.
Zaproszeni goście, życzyli absolwentom powodzenia na maturze i pokonania wyzwań w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów.
Głos zabrali również sami maturzyści, którzy wspominali dobre chwile w murach Oleckiego Zamku.
Pani dyrektor wręczyła listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy ukończyli szkołę z wysokimi wynikami
(Konrad Snarski, Maciej Wojciechowski, Piotr Dziadolik, Oliwia Szafranowska, Oliwia Kotowska, Paulina Głowacka, Martyna Pietuch). Nagrody otrzymali także absolwenci, którzy osiągnęli bardzo dobre i dobre wyniki w nauce. Przyznano również dyplomy za osiągnięcia sportowe oraz za aktywną pracę na rzecz szkoły.
Następnie odbyła się część artystyczna. Uczniowie klas IV TIF i IV TM prezentowali humorystyczne filmiki dotyczące wizji przyszłości absolwentów i zabawnych sytuacji szkolnych.
Niespodzianką dla absolwentów był Koncert Życzeń przygotowany przez Grono Pedagogiczne. Tradycyjnie odbyła się uroczysta Gala, w trakcie której, osobom wyróżniającym się wręczono statuetki w postaci włóczni legendarnego margrabiego. Na zakończenie, młodsi koleżanki i koledzy, życzyli maturzystom „połamania piór”.

Dla absolwentów było to nie tylko pożegnanie, ale także początek nowego etapu życia. Zanim jednak pójdą dalej, czeka ich jeszcze matura. Bez względu na to, jakie będą ich dalsze plany, z pewnością zabiorą ze sobą wiele cennych doświadczeń i wspomnień.

Skip to content